We want peace and we don’t like wars

By OmarKN

[Rudimentary Swedish below]

We want peace and we don’t like wars. From this principle, which is the best one, we can look around at the world see: who are the strong ones and who are the weak ones, who are those who strive for ever more power, position and money and who are those who are the victims of those policies?

Of course we are busy with our lies, our jobs, families and so on, but just imagine, if one people is hurting very much from war and injustice somewhere in the world, is it possible that it will affect our societies and ourselves? Is it possible, especially if the state who is inflicting considerable damage and killing on another part of people is at the same time in tight relationship with western countries, such as the United States, Canada, Europe including Sweden. When this country, Israel does not only have good relationships, but is also supported by the west from the start, getting a green light from the leaders of the west in whatever they do.

History has shown us for the ruling classes, or the elites, in order to rule the people, tend to find way to divide them, so that different factions are quarrelling against each other or worse, just what we have in Sweden right now.

When different groups in society fight each other instead of finding a common ground for the common good, they will forget about how to improve their society in a constructive manner, to find win-win solutions.

In terms of war, it is said truth is the first victim. So we have to aware that whatever comes from one side or the other, it is probably not the truth. There may be some truth in it, but it could be also all a lie. In the case of Israel and Palestine, we have to be extremely critical about what they are saying. (And also the other side.)

We have to think about how this state of Israel started at the outset in 1947, was it by a general election, or by an agreement among different groups of the population? No, of course not.

So I really wish that we in our societies, also in Sweden, can have a debate about what is happening in our country and internationally. We do live in one word and when injustice happens in one part of the word we are affected.

So for example, if the unequal development between Africa and Europe developed through centuries, and even after the independence of many African countries, the new-colonial relationship of the West with Africa, for example, has in many parts deteriorated living conditions for those people, so that young men and women risk their lives crossing the Mediterranean to reach Europe.

Would they not have preferred to stay in their countries if they had seen an opportunity? And why were they so desperate to leave their home countries? And the Syrians and the Afghans and the Palestinians, why do they turn to Europe to find a life? Which powers were involved in those wars which decimate and destroy their societies? They are our countries if the West. (this doesn’t mean that the leaders of those countries are without responsibility, and that there is no corruption. It’s just an example that we all are interconnected in this world.)

So what can we do? I think we can do a lot. If we can’t change a bad situation with our hand (outward action), then we can try to change it with our mouth or with our pen (communication), and if we can’t even do that, then we can see that our heart (inner health), at least our heart and mind is firmly on the side of the wounded, imprisoned, downtrodden, of the disadvantaged, of the poor and the hungry of this world.

April 10, 1946

Mr Shephard Rifkin
American friends of the fighters for the freedom of Israel.
149 second Avenue.
New York 3, N.Y.

Dear Sir,

When are real and final catastrophe should befall us in Palestine the first responsible for it would be the British and the second responsible for it the Terrorist organisations built up from our own ranks.

I’m not willing to see anybody associated with those misled and criminal people.

Sincerely yours
Albert Einstein.

Svenska

Vad jag är säker på är att vi alla att vi vill ha fred och inte gillar krig. Med detta i åtanke kan vi se oss om runt i världen och kolla vad som händer just nu. Det är mycket hemskt som händer exv i Myanmar, Burma, och så sker i det massakrer i Israel, Gaza.

Naturligtvis är vi upptagna med våra liv, våra jobb, familjer och så vidare, men tänk bara, om ett folk lider väldigt mycket av krig och orättvisor någonstans i världen, är det möjligt att det kommer att påverka våra samhällen och oss själva? Är det möjligt, speciellt om staten som tillfogar en annan del av människor avsevärd skada och dödar samtidigt är i täta relationer med västländer, såsom USA, Kanada, Europa inklusive Sverige. När detta land har Israel inte bara goda relationer, utan stöds också av väst från början och får grönt ljus från ledarna i väst i vad de än gör.

Historien har visat att de härskande klasserna, eller eliten, för att styra folket, tenderar att hitta sätt att splittra dem, så att olika fraktioner bråkar mot varandra eller ännu värre, precis vad vi har i Sverige just nu.

När olika grupper i samhället kämpar mot varandra istället för att hitta en gemensam grund för det gemensamma bästa, kommer de att glömma hur man kan förbättra sitt samhälle på ett konstruktivt sätt, för att hitta lösningar som vinner på alla.

När det gäller krig sägs det att sanningen är det första offret. Så vi måste vara medvetna om att vad som än kommer från den ena eller andra sidan så är det förmodligen inte sanningen. Det kan finnas en viss sanning i det, men det kan också vara en lögn. När det gäller Israel och Palestina har jag följt detta problem i ganska många år, vi måste vara extremt kritiska till vad de säger. (Och även andra sidan.)

Vi måste tänka på hur denna stat Israel startade från början 1947, var det genom ett allmänt val, eller genom en överenskommelse mellan olika grupper av befolkningen? Nej, självklart inte.

Så jag önskar verkligen att vi i våra samhällen, även i Sverige, kan föra en debatt om vad som händer i vårt land och internationellt. Vi lever i ett ord och när orättvisa händer i en del av ordet påverkas vi.

Så till exempel, om den ojämlika utvecklingen mellan Afrika och Europa utvecklats genom århundraden, och även efter många afrikanska länders självständighet, har till exempel västvärldens nykoloniala relation med Afrika i många delar försämrat livsvillkoren för dessa människor. , så att unga män och kvinnor riskerar sina liv att korsa Medelhavet för att nå Europa.

Skulle ni inte ha föredragit att stanna i sina länder om de hade sett en möjlighet? Och varför var de så desperata att lämna sina hemländer? Och syrierna och afghanerna och palestinierna, varför vänder de sig till Europa för att hitta ett liv? Vilka makter var inblandade i de krig som decimerar och förstör deras samhällen? De är våra länder om väst. (Detta betyder inte att ledarna i dessa länder är utan ansvar och att det inte finns någon korruption. Det är bara ett exempel på att vi alla är sammanlänkade i den här världen.)

Så vad kan vi göra? Jag tror att vi kan göra mycket. Om vi inte kan ändra en dålig situation med vår hand (utåtriktad handling), då kan vi försöka ändra den med vår mun eller med vår penna (kommunikation), och om vi inte ens kan göra det, då kan vi se att vårt hjärta (den inre dimensionen), åtminstone vårt hjärta och sinne är fast på sidan av de sårade, fängslade, förtryckta, missgynnade, fattiga och hungriga i denna värld.

STOP Isra-el killing babies in Gaza

Quote from Jonathan Cook @Jonathan_K_Cook[fn1]

It was the blocking of all non-violent means for Palestinians to liberate themselves from an ever-deepening, ever more violent occupation that led to the 7 October breakout from Gaza. That prison break may have been bloody, it may have included many atrocities, but it was entirely predictable.

Chiefly responsible for it are Israel, and the western political and media class, who ignored and smeared Palestinians, human rights groups and solidarity activists, as they now smear an innocent chant "From the river to the sea, Palestine will be free".

There is a goal here. A very ugly one. The campaign to delegitimise any solidarity with Palestinians – classifying it as hate – is meant to foment polarisation and escalation. At its starkest, it requires of us that we side with those who are murdering babies in Gaza.

Israel, aided by western establishments, has intentionally driven supporters of justice for Palestinians, on one side, and much of the Jewish public on the other, into entrenched, oppositional camps. Each feels victimised. One side feels frustrated, vilified and angry. The other feels fearful and unforgiving.

This is not accidental. It reflects a desire by western establishments to create the very internal divisions, hatred and instability they claim to be trying to avert. The aim is to ensure that Israel remains an untouchable ally, able to project western power and influence into the oil and gas-rich Middle East.

The problem is not a chant. The problem is not marches opposing a terror campaign of bombs and the murder of babies.

The problem is our susceptibility to the endless lies and deceptions told by western establishments to promote their narrow interests over our shared humanity.

[fn1] Jonathan Cook on X

Read more from his latest article
Israel-Palestine war: How a slogan became bigger news than the murder of babies in Gaza | Middle East Eye

What really happened on Oct 7, 2023

… and what the Zionist settler regime will not tell you.

Disclaimer: Muslims never had a problem with Jews, they do have a problem with Zionism, racism, colonialism.

To clarify first the following regarding Gaza/ Palestine:

– 1. There are not 2 parts in a war: they are not equal, one is the occupier, the other is the occupied.

– 2. According to HRW, Amnesty, BTSelem, a.o. Israel is an Apartheid state. Apartheid is a crime against humanity, it is a deeply racist endevour, where the weaker group is considered less human, if human at all.

– 3. To criticise Israel for the crimes they are committing (policy, daily humiliations, house destructions, bombings, shooting to kill, night raids into homes, kidnapping of children, minimising food intake and/ or water supply for Gazans, cutting down olive trees in the Westbank, digging up water pipes, destroying schools built by the EU, …) is equally self-evident as criticising Greenland or Grenada. It has nothing to do with hating Jews (anti-semitism).

It is impossible for fighters with light arms to destroy houses to rubble! So who did this on Oct 7/8, 2023 ?

Israel has never explained how Palestinian fighters who crossed from Gaza on 7 October could have caused mass destruction to Israeli homes, as seen here in Kibbutz Be’eri, with their light weapons. There’s mounting evidence that heavy, indiscriminate fire by Israeli forces killed Palestinians and Israeli civilians alike. Ziv Koren Polaris

On October 7, 2023 atrocities against civilian Israelis happened and everyone, every Palestinian will be judged in the Higher Court of Justice, just as everyone from the Zionist settler regime will be judged accordingly. This judgement may involve punishment or forgiveness, and this is God’s affair, not ours.

However, no whitewashing can distract from the fact that the main responsibility remains with the Zionist settler regime, quote Omer Bartov:

If you keep over two million people under siege for 16 years, cramped in a narrow strip of land, without enough work, proper sanitation, food, water, energy, education, with no hope or future prospects, you cannot but expect outbreaks of ever more desperate and brutal violence.
The Hamas Attack and Israel’s War in Gaza – Council for Global Cooperation

And Jonathan Cook @Jonathan_K_Cook writes:

It was the blocking of all non-violent means for Palestinians to liberate themselves from an ever-deepening, ever more violent occupation that led to the 7 October breakout from Gaza. That prison break may have been bloody, it may have included many atrocities, but it was entirely predictable.

Chiefly responsible for it are Israel, and the western political and media class, who ignored and smeared Palestinians, human rights groups and solidarity activists, as they now smear an innocent chant “From the river to the sea, Palestine will be free”.

It should not be a secret to all those Isra-el loving EU-leaders including Biden, Trudeau or von der Leyen ("Israel- we stand behind you”) that according to international law genocide of a people or a group of people is a crime where no bystander – especially in government positions – is absolved from such crimes against humanity.

Regarding what really happened that day: we have by now ‐ over 1 month later – much evidence to be able to seriously question the version provided by the Zionist settler regime.

They struggled hard to poster these horrific killing events as their justification for the massacres and the genocide that they brought / still bringing on 10s of 1000s of innocent Palestinian civilians.

And they also – for everyine to hear and see – their intent on genocide.

The crucial point here is that Hamas did not kill all those people. We don’t know the sum total of Israeli civilians (Isr. said 1400, then 1200, then… )

We don’t know how many Israeli civilians of those killed, but

What we do know is that many Israeli civilians were killed by their own Isra-el army including Hamas fighters in irresponsible crossfire, by tank shell shot into the Kibbutz houses or by the machine guns from their US-provided Apache helicopters, [fn Apache]

[fn Apache]: in true colonialist speak, you don’t only destroy a people in this historic case the Apache tribe, who btw were the terrorists of the day, you then use their name for your useless warmachines, the helicopter, thereby trying to completely erasing them.

Related external sites and videos

(List will be expanded, inshaAllah )

A quite thorough overview of what has come to light.
Israel admits burning hundreds of people on 7 October | The Electronic Intifada
Caitlin Johnstone | Substack

Latest Articles at Caitlin Johnstone’s Substack ( 2023-11-28 — 21)

War Is Not Abstracted Anymore (Elon Musk in Israel)
Hamas Isn’t The Target, It’s The Excuse
Israel Has Damaged Israel’s Reputation Far Worse Than Its Enemies Ever Have
Putin Was Declared A War Criminal For *Relocating* The Same Number Of Children Israel Just *Killed*
Never Stop Being Shocked By The Depravity Of The Empire
White House Fears Pause In Fighting Will Let Journalists See What’s Been Happening In Gaza
This Is The Real Face Of The US Empire
“From The River To The Sea” Is Genocide, But Actual Genocide Is Not Genocide

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com